info@sutars.com

Kabeldimensionering

Här kan ni lätt räkna ut vilken dimension ni behöver ha till ert nya elsystem. Ni kan även kontrollera om ni har rätt dimensionerade kablar i ert befintliga elsystem.

Observera att all uträkning är anpassad efter Skyllermarks förtennade kablar.

 

Kabeldimensionering i laddkretsen

Här räknar du ut vilken kabelarea som ni skall ha i laddkretsen. Här räknar vi på ett maximalt spänningsfall om 0,1 V. 

Fyll i kabellängden, räkna med både plus och minuskabeln, samt ange strömmen från generatorn.

T.ex. du har två och en halv meter kabel enkel sträcka och en 75 A generator. Då fyller du i fem (5) på kabellängd samt 75 i rutan för Ström. Resultatet blir då 64,5 mm² och närmsta rekommenderade kabel blir 70 mm².

Observera att den högsta rekommenderade kabeldimensionen är 120 mm²Detta beror på att den största kabelarean vi har är 120 mm². Skulle ni få ett högre värde så kan man ta två kablar så att man får rätt kabelarea. T.ex. 12 meter kabel och 75 A generator innebär 134 mm² kabelarea. Ta då 2 st 70 mm² kablar så får ni sammanlagt en area på 140 mm².


0,0172 x m x A / 0,1 = kabeldimension mm2

 

Kabeldimensionering på beräknat spänningsfall

Om ni själva vill bestämma ett tolererat spänningsfall och veta vilken kabeldimension som ni skall ha, då fyller du i det här.

Fyll i kabellängden, räkna med både plus och minuskabeln, ange strömmen som skall gå genom kabeln och fyll i ert tolererade spänningsfall.

Denna kalkylatorn är till för när ni räknar ut er kabelarea till en bogpropeller, kyl, toalett etc.

Observera att den högsta rekommenderade kabeldimensionen är 120 mm². Detta beror på att den största kabelarean vi har är 120 mm². Skulle ni få ett högre värde så kan man ta två kablar så att man får rätt kabelarea. T.ex. 14 meter kabel, 820 A bogpropeller och ett tolererat spänningsfall på 1,5 V innebär 138 mm² kabelarea. Ta då 2 st 70 mm² kablar så får ni sammanlagt en area på 140 mm².


(0,0172 x m x A) / tolererat spänningsfall = kabeldimension mm2

 

Kontroll av kabeldimensionering

När ni vill veta om era kablar är tillräckliga så kan ni få svaret här.

Fyll i er kabellängd, både på plus- och minussidan, kabelarean på era befintliga kablar samt vilken ström som går genom. Då ser ni om det är ett tolerabelt spänningsfall som ni har.

I laddkretsen så bör man ha max 0,1 V spänningsfall.
Till normala förbrukare, lampor, lanternor etc, så rekommenderar vi ett spänningsfall på max 0,5 V.

 

Ström (A) från Effekt (W)

Många undrar hur man skall veta hur många amperé olika förbrukar. Det står ju endast hur många watt den är på.

Här omvandlar du watt till amperé. 

Ex. ni har en lampa på 15 W i en båt med ett 12 V system. Då blir det 15/12= 1,25 A

W/V = A

 

Ström (A) från Effekt (hk)

På en bogpropeller anges oftast effekten i hästkrafter (hk). Använd tabellen för att omräkna dessa till amperé.

Ex. ni har en bogpropeller på 7 hk i ett 12 V system. Det blir då 7*735,49875/12 = 429 A

hk x 735,49875 / V = A

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.